MENU

Aktiviteter:

Aktuelt

DEN SORTE JOMFRU


Den Sorte Madonna eller Den Sorte Jomfru, som hun rettelig hedder, finder man i huler, og man finder hende gemt væk nede i mørke krypter under ældgamle helligdomme, katedraler. Hun sidder med lukkede øjne på en trone med barnet i favnen.

Men hvem er hun egentlig? Hvor stammer hun fra? Hvorfor sidder hun i mørke huler eller grotter? Hvorfor er hun gemt tilsyneladende gemt væk? Hvorfor er hun sort? Hvorfor er pilgrimme valfartet til hende for at tilbede hende i umindelige tider? Hvorfor strømmer de den dag i dag til hende?

Alt dette vil foredraget give svar på.

Sted: Grønnegade Kaserne, Lokale 219, Grønnegade 10, 4700 Næstved. (5 min. fra Næstved station)
Tid: 29.november 2016. Kl. 18.30-21.00<
Tilmelding:Tilmelding til denalternativeaftenskole@gmail.com eller tlf: 71 18 23 32

Tilmelding kan også ske via hjemmesiden www.denalternativeaftenskole.dk
Tidligere

Mysterieskolen i frimureriet
”Det, som før var et mysterium, skal ikke længere være det, og det, som er skjult, skal åbenbares.”

Foredraget vil besvare disse spørgsmål, og foredragsholderen vil endvidere berette om sin egen rejse ind i de indre verdener, om mødet med den hellige Klara og om arbejdet med den indre lysgruppe.

Foredraget er afholdt i 2011

Læs mere

Maria Mysterier
På kurset belyses de syv Maria Mysterier: Bebudelsen, Besøgelsen, Fødslen, Ofringen i templet, Fundet igen i templet, Opløftelsen til himlen og Kroningen i himlen.
Der indgår foredrag, meditation, musik, billeder og figurer.

Kurset er afholdt i Århus og Ålborg 2012 og Århus 2013

Læs mere

Maria Mysterier
Foredragsrække

Denne foredragsrække vil i ord, symboler og meditation give et indblik i forskellige aspekter og forståelser af Maria-skikkelsen.
Hvert foredrag vil behandle et eller flere aspekter, og hver gang vil vi tage et trin på den vej, som disciplen Maria gik fra det øjeblik, hvor hun undfanger Kristus i sig og frem til hun bliver kronet i himlen.

Foredragene vil hænge sammen, men vil kunne høres og opleves enkeltvis.
Foredraget er afholdt i 2013

Foredrag og workshops tilbydes

Information mysterieskole@gmail.com
BØGER


Jesu Hellige
Hjerte


Videnskaben om
sakramenterne


Vejen til Kristus


Maria Mysterier


En indføring
i
frimurersymboler


Mysterieskolen
i
Frimureriet


Frimureri i Vandbærerens tidsalder

Engelsk udgave:
Freemansonry in
the Aquarian Age


Guddommelig
rejse med
Klara
Mysterieskole.dk©