MENU

Mysterieskolen i Frimureriet

Mysterieskolen i Frimureriet giver de Søstre og Brødre, der søger at gå Vejen ved hjælp af ritualer og ceremoni, en hjælp til at gå fra eksoterisk arbejde til esoterisk arbejde.

Mysterieskolen i Frimureriet støtter Søstre og Brødre i at gå fra mørke til lys og fra uvirkelighed til virkelighed.

Mysterieskolen i Frimureriet er en studie- og arbejdsbog, der kan anvendes til undervisning i 1.º Den kan ligeledes anvendes til studiekreds eller selvstudie.

Undervisningen i Mysterieskolen i Frimureriet er bygget op i 14 lektioner. Hver lektion indeholder studier, meditation og anvendelse.
Lektionerne formidler esoteriske kundskaber, som kommer til udtryk gennem den tidløse visdomslære. Gennem meditation og anvendelse kan den studerende – gennem vedholdende og grundigt arbejde - forvandle indsigten i ritualet til visdom.

De første 7 lektioner giver en tilgang til ritualet set fra mikrokosmos; det betyder, at der arbejdes med menneskets opbygning og livet og universet - set ud fra menneskets perspektiv.
De sidste 7 lektioner giver en tilgang til symbolerne gennem arbejdet med at forstå makrokosmos's 7 energier og deres indflydelse på mennesket og logens arbejde.

Mysterieskolen i Frimureriet giver ikke færdige svar, men den stiller spørgsmål, så den studerende gennem eget arbejde selv kan finde svarene.

”Jeg kan ikke lære dig noget.
Alt, jeg kan gøre, er at stille dig spørgsmål
og lade dig selv finde svaret.”

                                                  Sokrates


Forfatter: Else Marie Post
ISBN: 978-87-7114-123-8
Forlag: BoD
Sider: 188 i A4
Pris: 249,- kr. (Rabat ved køb af flere eksemplarer.)

Kan købes i boghandlen og hos mysterieskole@gmail.com

BØGER


Jesu Hellige
Hjerte


Videnskaben om
sakramenterne


Vejen til Kristus


Maria Mysterier


En indføring
i
frimurersymboler


Mysterieskolen
i
Frimureriet


Frimureri i Vandbærerens tidsalder

Engelsk udgave:
Freemansonry in
the Aquarian Age


Guddommelig
rejse med
Klara
Mysterieskole.dk©