MENU

Den Sorte Jomfru


Den Sorte Jomfru i Rocamadour

I Rocamadour troner Den Sorte Jomfru eller La Vierge Noir, som hun kaldes. Her har hun resideret i en klippehule i umindelige tider. Ifølge legenden er hun blevet udskåret af en eremit ved navn Amadour, som levede i en klippehule her på stedet. Lokalbefolkningen vidste godt, at han lå begravet et eller andet sted, men ikke hvor. Først i 1166 blev han fundet ved en tilfældighed på dørtærsklen til klippehulen eller kapellet, som det kaldtes; hans krop og hud var hel og fuldkommen uden tegn på forrådnelse. Legenden fortæller, at Sankt Amadour eller Amateur var identisk med Zacchæus fra Biblen, som efter sin omvendelse blev Marias tjener, og på hendes anbefaling tog han til Gallien, og det siges at være ham, der medbragte tilbedelsen af Den Sorte Jomfru.

Den Sorte Jomfru sidder i dag majestætisk på sin trone med krone på hovedet og med barnet på skødet. Som det kan ses på billedet sidder hun med lukkede øje i meditation og udstråler dyb indre fred og værdighed. Oprindeligt har hun siddet i en klippehule eller klippe-kapel, der i to omgange er blevet udvidet efterhånden som pilgrimme strømmede til stedet gennem middelalderen. Efter den sidste udvidelse i 1400-tallet blev hun anbragt højt over alteret, og her tilbedes hun den dag i dag, nu iført en hvid robe og med guldkrone.

Et andet sted i Frankrig i Chartres Katedralen troner en anden Sort Jomfru; her kaldes hun Notre Dame de Sous Terre, dvs. Vor Frue under Jorden. Hun residerer i krypten under selve katedralen, og her har hun boet i umindelige tider. Selve katedralen er - ligesom mange andre kirker - bygget på et gammelt valfartssted og helligsted. En legende fortæller, at druiderne har haft deres tempel med et alter i en hule her på stedet. Druiderne tilbad deres Moder-Jord: Belisama, som det kan ses på tegningen, eller Virgini Parituræ. Virgini Parituræ betyder direkte oversat: Til Jomfruen, der bereder sig eller gør sig rede. De fleste oversætter det med: Til Jomfruen, der skal undfange eller Til Jomfruen, der skal føde. Også her i Chartres sidder Den Sorte Jomfru i dyb meditation med lukkede øjne.


Vor Frue under Jorden i Chartres Katedralen

Gamle historiske kilder angiver, at der på den oprindelige statue har stået: Matri Deum, dvs. Til Guds Moder. Den oprindelige statue blev ødelagt og brændt under revolutionen i 1700-tallet, og en ny blev senere fremstillet ud fra den stenkopi, der findes over katedralens højre portal i vest. Også i dag sidder hun ved siden af den underjordiske brønd i det nord-østlige hjørne i krypten, det sted hvor hovedhjørnestenen placeres ifølge mysterietraditioner, og brønden har ligledes sin faste plads her. Brønden er lige så dyb, som kirken er høj!

De Sorte Jomfruer eller Sorte Madonnaer skulle ifølge historiske optegnelser oprindelig være Isis-statuer. Men da kristendommen efterhånden tog over, blev kirker rejst til Vor Frue på helligsteder, der tidligere var viet til Isis, f.eks. Notre Dame i Paris. Og statuer, der havde været viet til Isis, blev nu viet til Jomfru Maria. Man har fundet fuldstændig enslydende inskriptioner på gamle Isis-statuer og på Sorte Jomfruer, så som: Virgini Parituræ, eller Matri Deum og et sted: Isidi, seu Virgini ex qua filius proditurus est, d.v.s. Til Isis eller Jomfruen, af hvem sønnen skal fødes.

Virgini Paritura er ifølge overleveringen Isis før fødslen og en betegnelse for Jorden før dens befrugtning. Det er gudernes moder, som det fremgår af en inskription: Matri Deum Magnæ Ideæ. Ifølge den hermetiske symbolik betyder De Sorte Jomfruer: den primitive jord. Den primitive jord er den, som kunstneren i alkymien skal vælge som genstand for sit Store Værk.


Virgini Parituræ ,et gammelt stik fra 1609,
der viser druidernes tempel

Fælles for disse Sorte Jomfruer er, at de oprindeligt har stået "gemt" væk dybt nede i jorden, i en hule, en grotte eller en krypt. I legender bliver gudesønner født i en grotte, en hule eller som Jesus i en stald eller krybberum. Hulen, grotten, krypten indikerer, at fødslen foregår dybt nede i jorden, i Mater-ia, i mørke, i det skjulte, og her åbner Mater, moderen, sig for Faderen, ånden, og undfanger barnet. Vi er hver især Mater-ia i vores fysiske legeme: en moder, der sidder i Mater-ia og bereder os til at undfange og føde Kristus-barnet i os. Som Den Sorte Jomfru indikerer, skal vi sætte os i vort krybberum, i stilhed, i meditation og her lade os befrugte af Faderen, ånden.

Og et andet fællestræk ved De Sorte Jomfruer er, at de er lavet af en mørk træsort, f.eks. valnøddetræ som den i Chartres, eller at de er blevet sværtet sorte med sod eller farve, som Den Sorte Jomfru i Rocamadour. I symbolikkens verden repræsenterer den sorte farve den feminine kraft, den negative, passive, modtagende energi, og stoffet eller Mater-ia. Mens den hvide farve symboliserer den maskuline kraft, den positive, aktive og handlende energi, eller sagt med andre ord: ånden. Det er de to kræfter, der findes i kong Salomons segl, hvor den sorte triangel med spidsen nedad repræsenterer stoffet eller materien, og den hvide med spidsen opad repræsenterer ånden. Den hvide triangel er da Faderen, og den sorte er Moderen, og når de to smelter sammen fødes Kristus-bevidstheden i menneskets indre.

"Jeg er sort, dog yndig,
O Jerusalems døtre
mørk som Kedars telte, som Salomons teltforhæng.
Se ej på mig, fordi jeg er sort,
det er solen, der har gjort mig mørk"

                                    (Højs. 1,5-6)

I den engelske katolske bibel står der "hun", som den der taler her. Hele Højsangen er en vidunderlig dialog mellem "han" og "hun", ånd og materie, Faderen og Moderen. Den udtrykker den store længsel efter forening, der findes i menneskets indre; og den udtrykker også den glæde og fylde, som følger, når Hans fred og kærlighed fylder Hende, og Gudsriget åbenbares igennem mater-ia.

Trykt i Sanctus Nr. 25, feb. 2014
BØGER


Jesu Hellige
Hjerte


Videnskaben om
sakramenterne


Vejen til Kristus


Maria Mysterier


En indføring
i
frimurersymboler


Mysterieskolen
i
Frimureriet


Frimureri i Vandbærerens tidsalder

Engelsk udgave:
Freemansonry in
the Aquarian Age


Guddommelig
rejse med
Klara
Mysterieskole.dk©