MENU

Fokus på:

Mysterieskolen vægter:
  • At den studerende kan nå det kausale niveau og erhverve det kausale niveaus bevidsthed. Derfor skal den studerendes arbejde balanceres gennem daglige meditationer og indre arbejde.
  • At den studerende accepterer at arbejde med udviklingen af sine legemer.
  • Kun gennem videnskabeligt og grundigt arbejde med menneskets egne legemer, kan den studerende opnå tilstrækkeligt stabile og sunde legemer, der kan være anvendelige redskaber for en højere bevidsthed.
  • At den studerende udvikler og styrker sit mentale legeme
  • At den studerende gennem studier og meditation bliver i stand til at trænge ind bag symbolikken i mysterierne og opnå mening

BØGER


Jesu Hellige
Hjerte


Videnskaben om
sakramenterne


Vejen til Kristus


Maria Mysterier


En indføring
i
frimurersymboler


Mysterieskolen
i
Frimureriet


Frimureri i Vandbærerens tidsalder

Engelsk udgave:
Freemansonry in
the Aquarian Age


Guddommelig
rejse med
Klara
Mysterieskole.dk©