MENU

Grundteser:

Mysterieskolen er kendetegnet ved følgende grundforståelser:
 1. Den grundlæggende kvalitet i undervisning i mysterierne er baseret på følgende postulater:
  1. Alt livs enhed. Alt i universet og naturen er Ét. Mennesket er en del af universet og er samtidig universet.
  2. Alt i mikrokosmos relaterer sig til makrokosmos og visa versa.
  3. Alt i mikrokosmos udvikles og tilpasses makrokosmos’ syvfoldige energier.
  4. Al udvikling stimuleres gennem de syv energier.
  5. Mennesket gennemgår gradvise udviklingstrin, der fører et menneske fra én bevidsthedsudvidelse til den anden, indtil det har opnået fuldkommenhed.
 2. Vægten lægges på åndelig udvikling og karakteropbygning.
 3. Der stilles krav om, at det ydre liv afspejles i aktiv tjeneste, efterhånden som det indre liv udvikler sig og udfolder sig.
 4. Mysterieskolens undervisning fører den studerende frem gennem gradvise bevidsthedsudvidelse, indtil mennesket får kontakt med sin sjæl, senere sit højere selv, sin mester, sin egoiske gruppe, den første indvier, og den ene højeste indvier.
BØGER


Jesu Hellige
Hjerte


Videnskaben om
sakramenterne


Vejen til Kristus


Maria Mysterier


En indføring
i
frimurersymboler


Mysterieskolen
i
Frimureriet


Frimureri i Vandbærerens tidsalder

Engelsk udgave:
Freemansonry in
the Aquarian Age


Guddommelig
rejse med
Klara
Mysterieskole.dk©