MENU

Symboler - arbejde i 3 trin:

Arbejdet med symboler foregår i tre trin:

  1. Eksoterisk undersøgelse af symbolet, der omfatter analyse af symbolets linje, form, farve mm; dernæst forsøges at forstå symbolets kvalitet i det emotionelle legeme ud fra en sensitiv respons på dets kvalitative naturs indvirkning; og endelig betragtes symbolets bagvedliggende idé, dets belærende formål og den intellektuelle betydning. Arbejdet med symboler på personlighedens plan foregår gennem mentale studier og iagttagelser via de fem sanser.


  2. En intuitiv perception af symbolet. Dette trin tilstræber en syntetisk forståelse af formålet med symbolet, af dets plads i en ordnet manifesterende plan og af dets samlede hensigt. Det betragtes ind i den guddommelige manifestation. Metoden til at forstå meningen er meditation, og efterhånden som den studerende gennem meditation udvikler sjælskontakt, vil meningen åbenbare sig for ham.


  3. Symbolet ”holdes vedvarende i lyset”, når det oplyses af sindet. Man identificerer sig med symbolets kvalitet og hensigt, og derigennem kan formål og hensigt opfattes. Det fører til magnetisering af symbolet med den nødvendige kvalitet, så den intuitivt opfattede og kvalificerede idé derefter kan finde en passende form på det fysiske plan. Fra sjælens niveau løftes bevidstheden ind på åndens niveau, hvor åndens hensigt og plan opfattes; denne føres med tilbage til hjernebevidstheden, som så kan omsætte hensigten i det fysiske. Når den studerende har opnået sjælskontakt og har bygget antahkaranaen – så vil han få kontakt dybere ind, og herinde vil en højere indviet åbenbare betydningens verden, virkelighedens verden og den essentielle sandheds verden.
BØGER


Jesu Hellige
Hjerte


Videnskaben om
sakramenterne


Vejen til Kristus


Maria Mysterier


En indføring
i
frimurersymboler


Mysterieskolen
i
Frimureriet


Frimureri i Vandbærerens tidsalder

Engelsk udgave:
Freemansonry in
the Aquarian Age


Guddommelig
rejse med
Klara
Mysterieskole.dk©