MENU

Undervisning - mål:

  • at give den studerende kundskaber, der kan træne intellektet og iagttagelsesevnen til at forstå og begribe symbolerne på personlighedens plan
  • at træne den studerende i at udvikle koncentrationsevne og begyndende sjælskontakt, så han kan begynde at forstå meningen bag symbolerne
  • at løfte den studerende fra personlighedens niveau til sjælens niveau
  • at løfte den studerende fra symbolikkens plan til meningens plan
  • at løfte den studerendes viden og forståelse fra eksoterisk viden og forståelse til esoterisk viden og forståelse
  • at føre den studerende fra uvidenhedens hal til lærdommens hal
Den studerende i Mysterieskole.dk starter sit arbejde i personlighedens verden og ved at følge de anvisninger, der gives i ritualet og i studiebogen, arbejder han sig fra uvidenhedens hal til lærdommens hal. For at betræde lærdommens hal kræves det, at han kender sig selv, og at han konstaterer sine svagheder og korrigerer dem. Endvidere skal han bygge en indre vej ind til sjælens verden gennem meditation. Da vil han – udover ekstern undervisning – på et tidspunkt begynde at modtage undervisning i visdom indefra, og hans bevidsthed og forståelse vil yderligere ekspandere.

BØGER


Jesu Hellige
Hjerte


Videnskaben om
sakramenterne


Vejen til Kristus


Maria Mysterier


En indføring
i
frimurersymboler


Mysterieskolen
i
Frimureriet


Frimureri i Vandbærerens tidsalder

Engelsk udgave:
Freemansonry in
the Aquarian Age


Guddommelig
rejse med
Klara
Mysterieskole.dk©