MENU

Undervisning - opgave:

Underviserens opgave er:
  • gennem sit eksempel at vise vejen
  • at formidle kundskaber, som kan sætte den studerende i stand til selv at finde svar
  • at vise de studerende, hvordan de selv kan arbejde, gennem eksemplariske meditationer og øvelser.
  • ikke at fortolke symbolernes mening for de studerende; den studerende skal selv finde fortolkninger ved hjælp af de fem sanser og intellektet og gennem sin meditation.
  • at lytte til de studerendes erfaringer og indsigter og gennem spørgsmål, kommentarer, yderligere kundskaber og øvelser hjælpe den studerende fremad i sin udvikling.

BØGER


Jesu Hellige
Hjerte


Videnskaben om
sakramenterne


Vejen til Kristus


Maria Mysterier


En indføring
i
frimurersymboler


Mysterieskolen
i
Frimureriet


Frimureri i Vandbærerens tidsalder

Engelsk udgave:
Freemansonry in
the Aquarian Age


Guddommelig
rejse med
Klara
Mysterieskole.dk©