MENU

Undervisning - studiekreds:

Studiekredsen fastsætter på sit første møde, hvordan arbejdet skal planlægges og udføres.

Som altid, når det drejer sig om arbejde, der vedrører åndelig udvikling, så skal der fastlæggges en fast mødestruktur med hensyn til hyppighed og tidsramme pr. gang. Begynd og afslut til tiden.

Dernæst fastlægges, hvordan studiekredsens arbejde skal foregå, f.eks. skal deltagerne have læst en aftalt tekst derhjemme?
Læser man aftalte tekster op for hinanden med efterfølgende drøftelse?
Giver en af deltagerne et resume af aftalte kundskabsområder osv.
Fastsæt endvidere, hvordan møderne skal ledes; er der én bestemt, der leder møderne hver gang, går mødeledelsen på skift og i så fald hvordan.
  • Fastlæg en fast mødestruktur, f. eks.
  • Start mødet med meditation.
  • Oplæsning/ formidling/ eller hvad der er aftalt.
  • Øvelser.
  • Dialog.
  • Aftaler til næste gang, opgaver, meditationer, hvem gør hvad næste gang osv.
  • Afslut altid med en meditation og forlad mødet i stilhed.
  • Skriv aftaler ned.

BØGER


Jesu Hellige
Hjerte


Videnskaben om
sakramenterne


Vejen til Kristus


Maria Mysterier


En indføring
i
frimurersymboler


Mysterieskolen
i
Frimureriet


Frimureri i Vandbærerens tidsalder

Engelsk udgave:
Freemansonry in
the Aquarian Age


Guddommelig
rejse med
Klara
Mysterieskole.dk©