MENU

Undervisning - tilrettelæggelse:

Underviseren udarbejder en plan for en periode.
Lektionerne skal afvikles regelmæssigt, og mellem lektionerne skal der være passende tid til, at den studerende gennem selvstudium og meditation kan arbejde sig igennem de til lektionen knyttede studieopgaver og øvelser.

Underviseren tilrettelægger arbejdet i passende lektioner.
Hver lektion opbygges i faste rytmer, og hver lektion indeholder:
  • meditation, der er relevant i forhold til lektionens indhold og de studerendes udviklingstrin
  • kundskabsformidling, der skal sætte de studerende i stand til selv at fordybe sig i kundskabsområdet og til finde svar på opgaverne
  • analoge øvelser i relation til stoffet
  • dialog

BØGER


Jesu Hellige
Hjerte


Videnskaben om
sakramenterne


Vejen til Kristus


Maria Mysterier


En indføring
i
frimurersymboler


Mysterieskolen
i
Frimureriet


Frimureri i Vandbærerens tidsalder

Engelsk udgave:
Freemansonry in
the Aquarian Age


Guddommelig
rejse med
Klara
Mysterieskole.dk©